Estrangeria

NIE (número)

El NIE Número és probablement la celebritat de tots els permisos d’immigració. Has sentint aquest nom moltes vegades, però en cas que no sàpigues què és, deixa’ns explicar-t’ho. Un NIE (número d’identitat d’estranger) és un número d’identificació per a estrangers a Espanya.

A més, és un número que poden obtenir tant els ciutadans de la UE com els nacionals de tercers països / de fora de la UE i, en tots dos casos, es necessita una “cita prèvia” per a poder obtenir-ho.

Necessitaràs aquest famós número per a múltiples gestions, entre les quals es troben treballar; donar-se d’alta com a autònom o freelance; constituir una empresa; obrir un compte bancari; comprar o vendre una propietat, etc.

A més, has de saber que existeixen dos tipus de números NIE, els de resident i els de no resident. Si el teu pla és viure a Barcelona, ​​el NIE de resident és la teva opció.

Finalment, el número / targeta NIE varia depenent de si el sol·licitant és ciutadà de la UE o de fora de la UE:

 • Nacionals de la UE:

Per als titulars de passaports de la UE hi ha dos tipus de NIE, el número NIE i la targeta NIE. Un número NIE és només un número escrit en un full de paper blanc, mentre que la targeta NIE és la petita targeta verda també coneguda com a “Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió”, que és un certificat / targeta de residència.

 • Nacionals extracomunitaris (no-UE):

Els ciutadans de fora de la UE han de sol·licitar un visat especial per a residir a Espanya. Aquesta visa especial pot ser un visat d’estudiant, un visat no lucrativa, un visat d’emprenedor, una golden visa, un visat de treballador altament qualificat, una targeta de residència de famíliar de la UE, entre d’altres opcions.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Obtenció de cita prèvia i acompanyament, si es requereix pel client.

Certificat de Registre UE

El Certificat UE és un document que hauran de sol·licitar els nacionals de la UE que desitgin viure més de 90 dies a Espanya, dins dels tres mesos següents a la seva arribada.

Per a obtenir aquest permís necessitaràs acreditar que treballes o estudies a Espanya, o que disposes de mitjans econòmics suficients, la qual cosa es tradueix en tenir al voltant de 8.000 € en un compte bancari espanyol, i tenir subscrit una pòlissa d’assegurança mèdica privada completa amb la qual no necessitaràs utilitzar el sistema sanitari espanyol.

Una vegada concedit el Certificat de la UE, és vàlid indefinidament sempre que les circumstàncies personals del sol·licitant indicades en la sol·licitud continuïn sent les mateixes.

Amb aquest permís podràs residir i treballar a Espanya gaudint dels mateixos drets que un ciutadà espanyol.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Ajuda en l'apertura de compte bancari espanyol i contratació d'assegurança de salut, en cas de no disposar-ne.

 • Obtenció de cita prèvia i acompanyament, si es requereix pel client.

Visat d'estudiant

El visat d’estudiant és un document que s’atorgarà als nacionals extracomunitaris que desitgin venir a Espanya a estudiar un grau, màster, doctorat o realitzar recerca durant un any (amb possibilitat de renovació) en un centre educatiu públic o privat.

A més d’estudiar, aquest permís et permet treballar fins a 20 hores setmanals en pràctiques, que es poden pagar. A més, una vegada finalitzats els teus estudis, aconseguir un permís de treball a Espanya et resultarà més senzill.

Finalment, i perquè ho sàpigues, la visa d’estudiant et permet portar a la teva família amb tu perquè tots pugueu gaudir de la vostra estada aquí.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió del visat d'estudiant.

Visat no lucratiu

El visat no lucratiu és un document legal que hauran de sol·licitar els nacionals extracomunitaris que desitgin residir a Espanya sense realitzar cap mena d’activitat professional.

Per a obtenir aquest permís amb èxit, és necessari acreditar que disposes de mitjans econòmics suficients i que has subscrit una pòlissa d’assegurança mèdica privada.

Quant als mitjans econòmics, has de demostrar que tens al voltant de 30.000 € si ets l’únic sol·licitant del visat i, en cas que vulguis portar un familiar amb tu, hauràs de sumar 6.000 € per cadascun d’ells.

Tingues en compte que, encara que no puguis realitzar una activitat professional a Espanya sota aquest permís, el visat no lucratiu et permet estudiar i realitzar una inversió si així ho desitges.

A més, sàpigues que tens dret a sol·licitar la residència per al teu cònjuge i fills a través d’aquest visat, i que tens dret a la llibertat de moviment dins dels països que formen part de l’espai Schengen.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió del visat no lucratiu.

Visat d'inversor (Golden Visa)

La Golden Visa espanyola és un permís de residència que s’atorgarà a inversors extracomunitaris que realitzin una inversió significativa a Espanya.

La inversió esmentada pot ser qualsevol de les següents:

 • Actius immobiliaris (500.000 €).
 • Accions d’una empresa espanyola o dipòsits bancaris (1.000.000 €).
 • Deute públic (2.000.000 €).
 • Emprenedors que emprenguin projectes empresarials a Espanya d’interès general.

Quant a la inversió esmentada en primer lloc, has de tenir en compte que pot incloure múltiples propietats i pot ser propietat d’una empresa si el sol·licitant acredita que té el control de l’empresa.

A més, la inversió ha de realitzar-se íntegrament, cosa que significa que només es pot sol·licitar una hipoteca per l’excés per sobre de 500.000 €. En aquest sentit, la llei exigeix que aquesta suma estigui lliure de gravamen, per la qual cosa no té hipoteca. Finalment, tingues en compte que els impostos no estan inclosos en el llindar d’inversió.

Una vegada concedida la Golden Visa, els seus titulars no estaran obligats a sol·licitar un visat per a entrar a l’espai Schengen, i podran transitar i gaudir de la lliure circulació dins d’aquest espai durant un període màxim de tres mesos (90 dies) per mig any a partir de la data de la primera entrada.

És un procediment ràpid i eficient en el qual la teva sol·licitud es resoldrà en 20 dies.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió del visat d'inversor.

Visat d'emprenedor

El visat d’emprenedor és un permís de residència que hauran de sol·licitar els ciutadans extracomunitaris que desitgin realitzar una activitat empresarial a Espanya.

L’esmentada activitat emprenedora ha de ser considerada d’especial interès per a Espanya, la qual cosa significa que ha de generar oportunitats d’ocupació i inversió per al país, i ha de ser innovadora i potenciadora en termes de desenvolupament socioeconòmic.

La bona notícia és que no es requereix una inversió inicial i que pots començar pel teu compte i, fins i tot, renovar el permís sense contractar cap treballador, sense que això impliqui la denegació de la teva sol·licitud o la renovació.

A més, sàpigues que tens dret a sol·licitar la residència per al teu cònjuge i fills a través d’aquest visat, i a la llibertat de moviment dins dels països que formen part de l’espai Schengen.

Finalment, i per a la teva informació, el visat d’emprenedor es pot sol·licitar des d’Espanya, sota el visat de turista o, en cas que no estiguis a Espanya, pots seleccionar un representant perquè la sol·liciti en el teu nom ja que no es requereix la teva presència al país. 

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió del visat d'emprenedor.

Treballadors altament qualificats

El visat de treballadors altament qualificats és un permís de treball que permet als ciutadans extracomunitaris viure i treballar a Espanya de manera legal, sempre que comencin a treballar en una posició qualificada o directiva.

Hi ha alguns aspectes que és necessari tenir en compte per a poder optar a aquest permís, com els estudis que has cursat, l’empresa per a la qual treballaràs, les tasques que hi realitzaràs i el salari que cobraràs:

 • Estudis: màster o doctorat.
 • Companyia per a la qual treballaràs: (i) grans empreses i grups corporatius; (ii) petites o mitjanes empreses que operen en un sector estratègic per al país; (iii) empreses que liderin un projecte que potenciï el desenvolupament socioeconòmic del país espanyol; (iv) universitats; (v) institucions públiques.
 • Tasques: Exercir les tasques pròpies d’un lloc directiu en una gran empresa a Espanya o dur a terme tasques altament qualificades encara que no s’ostenti un càrrec directiu, i realitzant recerca o treballant com a professor o tècnic en una universitat o institució pública.
 • Salari: 40.000 €/any si exerceix una professió científica o intel·lectual o 54.000 €/any (mínim) si ocupa un càrrec de gerent o director.

Finalment, sàpigues que tens dret a sol·licitar la residència per al teu cònjuge i fills a través d’aquest visat a través d’una sol·licitud conjunta, i a la llibertat de moviment dins dels països que formen part de l’espai Schengen.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió del visat de treballador altament qualificat.

Targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE

La targeta de residència de familiar de la UE és un permís de residència que permet als familiars d’un ciutadà de la UE o d’un ciutadà espanyol que no pertanyen a la UE viure i treballar a Espanya en les mateixes condicions que els ciutadans de la UE.

Per a ser considerat com a “familiar”, tingues en compte que hauràs de ser qualsevol dels següents:

 • Un parent directe (cònjuge registrat o parella de fet)
 • Un descendent de primer grau (fills menors de 21 anys tant del nacional de la Unió Europea com del seu cònjuge)
 • Ascendent de primer grau (pares del ciutadà de la UE, sempre que estigui a càrrec d’ells)

Aquest permís té una vigència de 5 anys des que es concedeix (i sempre que el ciutadà de la UE/nacional espanyol resideixi a Espanya), i s’expedirà sempre que l’esmentat ciutadà estigui treballant o estudiant a Espanya o disposi de mitjans econòmics suficients.

Una vegada vençuda la vigència del permís, i en cas que el Familiar no hagi sortit del país, serà possible obtenir la Residència Permanent a Espanya. Segueix llegint!

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió de la targeta de residència de familiar de la UE.

Residència permanent de ciutadans de la UE i dels seus familiars

La Targeta de Residència Permanent és el permís legal que habilita als ciutadans extracomunitaris que porten 5 anys residint legal i contínuament a Espanya per a obtenir la residència per temps indefinit.

Aquesta Targeta de Residència té una validesa de cinc anys, renovable, i permet al seu titular residir i treballar a Espanya, tant com a autònom com a treballador per compte aliè amb els mateixos drets que qualsevol altre nacional espanyol.

El ciutadà extracomunitari titular d’aquest permís pot estar fora d’Espanya durant 6 mesos, o un any complet dins del període de 5 anys de validesa de la targeta de residència permanent.

A més, els ciutadans de la UE poden sol·licitar el Certificat de Registre Permanent de la UE, una vegada que hagin residit legalment a Espanya per un període continuat de cinc anys per tal de residir aquí de manera permanent.

Aquest servei inclou

 • Assistència en l'obtenció de la documentació necessària i traducció de la mateixa, quan es requereixi.

 • Assistència legal i gestió de la residència permanent de ciudatans comunitaris i els seus familiars.