Empresa · Inversió

Constitueix la teva empresa

El primer aspecte a considerar si estàs interessat a constituir una empresa a Espanya és quina entitat jurídica / forma societària ha de tenir aquesta.

Existeix una pluralitat d’estructures societàries disponibles a Espanya, entre les quals es troben les següents: (i) Professional individual; (ii) Societat Civil; (iii) Societat de Responsabilitat Limitada / “Societat Limitada, S.L.” ; (iv) Societat Anònima / “Societat Anònima, S. A.”

Una vegada que hagis triat l’estructura empresarial que tindrà la teva empresa, segons el seu objectiu, tipus d’inversió i possible desenvolupament, hauràs de seguir els següents passos per a constituir una empresa a Espanya:

 • Obtenir el número NIE
 • Definir el nom de l’empresa i comprovar la seva validesa
 • Obtenció del seu CIF o número d’identificació fiscal
 • Obrir un compte bancari per a l’empresa
 • Establir els accionistes i crear un pacte de socis
 • Signatura d’escriptura pública de constitució davant de notari
 • Registre de l’empresa davant l’autoritat fiscal
 • Donar d’alta l’empresa en la Seguretat Social

Aquest servei inclou

 • Assessorament legal respecte del tipus societari més convenient per al teu negoci.

 • Assistència legal en el procés de constitució de la teva empresa.

Registra't com a Autònom

Un Autònom a Espanya és un professional que està legalment registrat com a treballador autònom o freelance o que dirigeix una petita empresa. Això significa que si ofereix serveis d’aquest tipus, ha de registrar-se com autònom. A més, tingues en compte que per a determinades activitats, l’Ajuntament exigeix llicència d’obertura, etc.

Per a registrar-se com a Autònom, necessitaràs un número NIE; un número de la Seguretat Social i un compte bancari espanyol. A més, si no ets ciutadà de la UE, també necessitaràs un permís de treball. Una vegada estiguis registrat com a autònom, se t’inclourà al “Règim Especial de Treballadors Autònoms”, també conegut com a RETA. La mala notícia és que amb aquest registre venen dues obligacions bàsiques: pagar una cotització mensual a la Seguretat Social i pagar dos tipus d’impostos: IVA i IRPF.

Aquest servei inclou

 • Assessorament legal en l'obtenció de la documentació necessària i acompanyament a l'Agència Tributària.

Golden Visa

La Golden Visa espanyola és un permís de residència que s’atorga a inversors extracomunitaris que realitzin una inversió significativa a Espanya.

La inversió esmentada pot ser qualsevol de les següents:

Actius immobiliaris (500.000 €).
Accions d’una empresa espanyola o dipòsits bancaris (1.000.000 €).
Deute públic (2.000.000 €).
Emprenedors que emprenguin projectes empresarials a Espanya d’interès general.

Quant a la inversió esmentada en primer lloc, has de tenir en compte que pot incloure múltiples propietats i pot ser propietat d’una empresa si el sol·licitant acredita que té el control d’aquesta l’empresa.

A més, la inversió ha de realitzar-se íntegrament, cosa que significa que només es pot sol·licitar una hipoteca per l’excés per sobre de 500.000 €. En aquest sentit, la llei exigeix que aquesta suma estigui lliure de gravamen, per la qual cosa no té hipoteca. Finalment, tingues en compte que els impostos no estan inclosos en el llindar d’inversió.

Una vegada concedida la Golden Visa, els seus titulars no estaran obligats a sol·licitar un visat per a entrar en l’espai Schengen, i podran transitar i gaudir de la lliure circulació dins d’aquest espai durant un període màxim de tres mesos (90 dies) per mig any a partir de la data de la primera entrada.

És un procés ràpid i eficient en el qual la teva sol·licitud es resoldrà en 20 dies.

Aquest servei inclou

 • Assessorament, gestió i traducció de la documentació exigible.

 • Assistència legal en la sol·licitud del visat.